Det handler om SYN -
At kunne se, er at kunne handle meningsfyldt på baggrund af ændringer i det lys der rammer øjets nethinde.

Hvad er neurooptometri?
Den ovenstående definition på syn giver et indtryk af bredden i begrebet neurooptometri, idet alle aspekter i processen med at se er indeholdt.

Ordet "optometri" betyder egentlig bare øjenmåling.
Neurooptometri er en udvidelse af begrebet, hvor måling af øjet kun udgør den simpleste del. Det egentlige formål er at skaffe overblik over den totale synsfunktion for at tilvejebringe den optimale funktion gennem linser, træning og stimulation, eller ved skader, gennem rehabilitering.

Synstræning er for alle aldre. Synstræning er ikke egentlig "muskeltræning" eller "konditions-træning", men handler om indlæring af nogle nødvendige færdigheder.
Hvis øjnene skal styres præcist, må kroppen være i balance og velkoordineret. Samtidig skal balanceimpulser fra fødderne, det indre øre og synet afstemmes hurtigt og effektivt med hinanden. Når dette ikke sker kan man tabe koncentrationen eller man kan opleve køresyge.

Fokusering og kontrol over synets forskellige komponenter giver mulighed for at udnytte sin krop og sin forstand bedst muligt. Problemer med dobbeltsyn, træthed og nedsat koncentrationsevne forsvinder, når man lærer at bruge synet rigtigt. Synet styrer nemlig alle vores handlinger!
Det syn vi har er udviklet tidligt i barndommen, med baggrund i vores motorik og bevægelseserfaringer. Senere bruger vi det bare uden at tænke dybere over om vi har større muligheder - det har vi næsten allesammen, men vi bruger dem bare ikke!!!

Hvert øje bevæges ved hjælp af 6 små ydre øjenmuskler i et meget kompliceret bevægesystem. Systemet er afhængig af at man har kontrol over resten af skeletmuskulaturen for at opnå optimal funktion, idet øjnene jo sidder i hovedet som sidder på halsen osv. Disse funktioner er i stor grad trænbare.

Øjenmusklerne har den største nerveforsyning af alle vore muskelgrupper og kan derfor bevæges utroligt præcist. Allerede i 6 måneders alderen må skelen ikke længere accepterers og i 6-års alderen bør barnet have god kontrol over øjnenes følgebevægelser i alle retninger. At udvikle disse færdigheder er en opgave der kræver visuel - motorisk aktivitet og leg helt fra fødslen. Feed-back fra øjenmusklerne benyttes også til at retningsbestemme objekter og til positionering og styring af kroppen.

Vores centrale syn omfatter det vi ser direkte på, og giver os detaljesyn. Centrealsynet er i høj grad koblet til bevidstheden, og udvikles i takt med denne. Centrealsynet er stærkt afhængig af vores konceptdatabase, hvorfor manglende genkendelse af objekter fejlagtigt kan tolkes som en synsnedsættelse.

Det perifere syn er ansvarlig for kontrol med hvad der sker i hele synsfeltet. Det perifere syn fungerer hovedsaglig udenfor bevidstheden og håndterer orientering i forhold til omgivelserne herunder også balance. Denne del af synet har ekstrem stor betydning for opnåelse af stor læsehastighed, og for reaktioner på omgivelserne. Det har også betydning i forbindelse med udvikling af nærsynethed.

Alle disse komponenter, - ikke blot synsskarphed og eventuel brillestyrke indgår i neurooptometrisk vurdering træning og rehabilitering.

Skader der forårsager synsproblemer som piskesmældslæsioner, hjernerystelser, muskelskader i ryg og nakke og stress påvirker vores synsfunktion. Desværre er det ikke altid at synsproblemet relateres til skaden, som regel fordi der kan gå lang tid før synsproblemet erkendes. Hvis vores synsfuktion forringes på grund af en skade, vil den sjældent nå sin tidligere status uden hjælp og træning.