Synsundersøgelse, generelt

Udgangspunkt for undersøgelsen er de oplysninger du kommer med. Blandt andet de problemer du selv har bemærket. Du anmodes om at notere de bemærkninger du selv har om årsagen til undersøgelsen og eventuelle forudgående relevante undersøgelser eller behandlinger. Du må meget gerne sende oplysningerne på mail forud for undersøgelsen.

Til børn i førskolealderen og småbørn anvendes særlige teknikker tilpasset det udviklingstrin barnet er på. Forældrene har mange muligheder for at forebygge synsproblemer hos
barnet, hvis de får en tidlig evaluering af dets visuelle evner.

Få en forebyggende undersøgelse af dit barn - for eksempel hvis du ønsker at vide, om dit barns syn kan møde skolearbejdets synskrav uden negative følger - hvis du har mistanke om at barnet har en risiko for at udvikle synsbesvær - eller hvis du bare vil sikre barnet den bedst mulige synsmæssige udvikling.

I menuen til venstre finder du oplysninger om den undersøgelse der er aktuel for dig. Undersøgelserne er designet til evaluering af synets funktion, og skal afdække de relevante praktiske muligheder for optimering eller rehabilitering af dit syn. Findes der ved undersøgelsen symptomer på ubehandlede sygdomstilstande henvises til læge eller øjenlæge for særskilt behandling deraf.