Kurser og foredrag

Kurser og foredrag i en bred vifte af emner omkring syn, synsfunktion og behandlinger udbydes via Kraskin & Skeffingon Institute.

KSI er en privat institution der alene har til formål at udbyde uddannelse og skaffe specialmateriale til brug for neurooptometrien. Fordelen for dig er sikkerhed for at det materiale du efterspørger er det mest relevante, fordi indholdet løbende afstemmes og opdateres i forhold til ny viden i en bredere skare, og kke kun er overladt til den enkelte underviser/foredragsholder.

Varighed og pris 

I bestræbelsen på at efterkomme individuelle ønsker bedst muligt, er alle kurser og foredrag på forespørgsel og listes ikke som standard. På basis af dine oplysninger om målgruppe, emne og behov fremsendes et forslag som vi derefter tilretter.

Prisen vil afhænge af kravet til det faglige niveau og indhold, hvor undervisning for specialister naturligt vil stille større krav end generelle informative kurser. Som eksempler kan et aftenforedrag i skole/forældreregi være fra. 2.800 kr. og et dagskursus for terapeuter/behandlere udgøre 12.500. Dertil kommer transportomkostninger.

Du kan altid kontakte os med spørgsmål og ønsker inden du beslutter dig.

Steen Aalberg, 21201702 E.mail: steenaal@synspleje.dk

 

Neurooptometrisktræning og rehabilitering Modul 1

Modul 1, Barnets syn og synsudvikling 0-6 år.

Henvender sig til alle optometrister, der arbejder med, og leverer briller eller synshjælpemidler til børn. (Dette modul kan tages enkeltstående).

Varighed 4 dage og 3 online sessioner, ialt (42,5 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse

Læse/selvstudiekrav: Minimum 8 timer 

Pris: 16.900 kr.

Dato: 2023

06 januar 2023 online lektioner 9.00-11.45 

23 januar 2023 kl. 10.00 til 25 januar kl. 16.00

Sted: Synsplejeklinikken, Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

Eksempler fra indholdet:

Synets tidlige udvikling og biologi. Relevante undersøgelsesmetoder for de forskellige alders- og udviklingstrin samt strategier til at støtte synsudviklingen, herunder forælderrådgivning. Forebyggelse og optometriske behandlingsmuligheder, også i relation til skelen og amblyopi. Overblik over komplikationer ved forskellige kendte traditionelt anvendte kompensatoriske løsninger i børnegruppen.

 

Modul 2

Modul 2, Det helhedsorienterede optometriske koncept

Henvender sig til alle optometrister, der ønsker at maksimere udnyttelsen af tilgængelige optiske løsninger ud over traditionel kompensation (Dette modul kan tages enkeltstående). 

Varighed 3 dage plus 3 online sessions (39 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse (og modul 1 en absolut fordel)

Læse/selvstudiekrav: Minimum 12 timer

Pris 15.900 kr.

Dato:

6. januar 2023 online lektioner 9.00-11.45

23 januar kl. 10.00 til 25 januar kl. 16.00

Sted: Synsplejeklinikken, Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

Eksempler fra indholdet:

Visuel neurologi, definition af syn, Skeffingtons model, binokularitet, synsanalyse - patientens hidtidige udvikling og prognose, myopi og progressionstegn, hyperopi og buffere, vanemønstre eller “embeddedness”, Kraskins lens power in action, stress, formålsrelevant styrketildeling.

 

Modul 3

Modul 3, Binokulært syn 1, undersøgelse, evaluering og træning

Varighed 4 dage plus 5 online sessions (45,5 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse samt modulerne 1 og 2

Læse/selvstudiekrav: Minimum 12 timer

Pris: 18.900 kr.

Dato: 2023

20. februar online kl. 08.00 til kl. 10.00

27. februar online kl. 08.00 til kl. 10.00

6. februar kl. 10.00 til 9. februar kl. 16.00

Sted: Synsplejeklinikken, Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

Eksempler fra indholdet:

Retinoskopi, dynamisk retinoskopi, Kraskin Vision Training in action, træningsprincipper og procedurer. krop-mind-synskontrol, JND-begrebet, The law of diminishing return appliceret på træning