Kurser og foredrag

Aktuelt nu: NOTR 2024 2025 med start ultimo januar. Se programsiden      

 

Kurser og foredrag i en bred vifte af emner omkring syn, synsfunktion og behandlinger udbydes via Kraskin & Skeffingon Institute.

KSI er en privat institution der alene har til formål at udbyde uddannelse og skaffe specialmateriale til brug for neurooptometrien. Fordelen for dig er sikkerhed for at det materiale du efterspørger er det mest relevante, fordi indholdet løbende afstemmes og opdateres i forhold til ny viden i en bredere skare, og kke kun er overladt til den enkelte underviser/foredragsholder.

Varighed og pris 

I bestræbelsen på at efterkomme individuelle ønsker bedst muligt, er alle kurser og foredrag på forespørgsel og listes ikke som standard. På basis af dine oplysninger om målgruppe, emne og behov fremsendes et forslag som vi derefter tilretter.

Prisen vil afhænge af kravet til det faglige niveau og indhold, hvor undervisning for specialister naturligt vil stille større krav end generelle informative kurser. Som eksempler kan et aftenforedrag i skole/forældreregi være fra. 2.800 kr. og et dagskursus for terapeuter/behandlere udgøre 14.500. Dertil kommer transportomkostninger.

Du kan altid kontakte mig med spørgsmål og ønsker inden du beslutter dig.

Steen Aalberg, 21201702 E.mail: steenaal@synspleje.dk