Neurooptometrisk synsrehabilitering- og træning

• Neurooptometrisk evaluering

• Synsundersøgelse af voksne og børn

• Forebyggende indsats for spædbørn

• Skelen og amblyopi (dovent øje)

• Børn med læse, koncentrations og indlæringsproblemer

• Hjerneskade, rehabilitering af synsfærdigheder

• Sportsvision/træning
• Kurser og undervisning

Ordforklaring

Hos klinikkens samarbejdspartner på www.privatsyn.dk finder du forklaring på hyppigt anvendte fagudtryk.

Kurser

Kurser og foredrag fra alle klinikkens arbejdsområder til sundhedsfag, private eller foreninger udbydes i samarbejde med KSI (Kraskin & Skeffington Institute) v/Optikerforeningen eller Steen Aalberg på klinikkens telefon/E-mail