Synstræning forbedrer koncentrationsevnen

Træning af øjnenes motorik kan forbedre koncentrationen. Optometrist Steen Aalberg har specialiseret sig i netop øjnenes "softwareproblemer".

 

Sønderborg
- Vi tror, at når bare vi ser, så er den hellige grav velforvaret. Men det handler ikke kun om synstest, for kan du ikke holde fokus med begge øjne for eksempel, når du læser, så ryger koncentrationen også meget hurtigt.
Ordene kommer fra optometrist Steen Aalberg, som siden 1990 har arbejdet med træning af synsfærdigheder. Han kalder problemerne med øjnenes manglende samarbejde for "softwareproblemer", fordi selv om synet er normalt, så er der problemer med de færdigheder, der styrer synet og det kan gøre, at koncentrationen mangler.
Problemerne med manglende koncentration opdages ofte tidligt. Som regel viser de sig især hos børn i 3. og 4. klasse. For i de klasser begynder børnene at skulle læse for at lære, og ikke bare lære at læse. Og hvis nogle børn har svært ved at læse, er forældrene tilbøjeligt til at tro, at børnene har brug for briller. Men når en synstest så viser, at synet ikke fejler noget, og barnet stadig har problemer med læsning, så kommer Steen Aalbergs ekspertise ind i billedet.
Han mener, at det er vigtigt, at være opmærksom på, om øjnene arbejder sammen, for hvis ikke, så mangler børnene en væsentlig færdighed, som i længden kan blive forværret.

Vil hellere lege
Mange børn springer over hvor gærdet er lavest og vælger hellere at gå ud og lege i stedet for at læse, fordi de synes det er besværligt. Derfor kan der gå et stykke tid, før problemet bliver opdaget. Men når de når læsealderen, så slår problemet for alvor igennem, siger Steen Aalberg.
Steen Aalbergs øjentræning består af mange forskellige opgaver. Et eksempel kan være en kugle monteret på en pind. Patienten skal så lære at fokusere på pinden med begge øjne. I de tilfælde, hvor øjnene ikke arbejder sammen, vil det ene øje blive brugt mere end det andet.
En anden øvelse kan være en trampolin opstillet lodret, som patienten skal kaste en sandsæk mod og gribe sandsækken, når den springer tilbage.
For personer, hvor øjnene arbejder sammen er det ikke det store problem, men hvis øjnene sender en forkert besked til hjernen, fordi de fokuserer forkert, så rammer man enten ved siden af trampolinen eller kan ikke gribe sandsækken, når den kommer tilbage.
Til at træne patienternes øjne har Steen Aalberg adskilligt udstyr. Og selv om nogle af opgaverne umiddelbart lyder overkommelige, så viser det sig at de faktisk kræver en del koncentration.

Grænseland
Med opgaverne forsøger jeg at tilvejebringe situationer i grænselandet for det du kan og det du ikke kan. Opgaverne må ikke være for simple, men heller ikke umulige, siger Steen Aalberg.
Steen Aalbergs øvelser er med til at bringe patienterne op på det niveau, de egentlig burde være på. Hvis nogen beder mig om at løse en ligning på en meter, så vil jeg som udgangspunkt bare sige nå. Så må vedkommende tage mig i hånden og bringe mig op på et niveau, så jeg bliver i stand til at løse lignigen. Eller du kan også sammenligne problemerne med at en stige mangler de nederste trin, og du er nødt til at sætte dem på, før du kan komme helt op, siger Steen Aalberg.

AF DORTHE S. ANDRESEN
Telefon 73 42 51 24
Optometrist Steen Aalberg mener, at man bør være mere opmærksom på, om øjnene arbejder sammen. Foto: Ulrik Pedersen