Generelt

Kursus i Neurooptometrisk træning og rehabilitering 2023-2024

Informationerne om tid sted og dato på modulerne kommer i takt med at planlægningen falder på plads. Der sigtes mod at efterkomme deltagernes ønsker i størst muligt omfang. Der kan efterfølgende blive tilretninger afhængig af forelæsere og praktiske hensyn til både deltagere og logistik, ligesom Covid-perioden har afstedkommet mere udstrakt brug af onlineundervisning.

 

Kurset består af ialt 6 moduler på sammenlagt 250 lektioner, hvormed det er tilpasset kravet for specialer i andre sundhedsuddannelser. Selvom modulerne 1 og 2 kan tages alene, udgør kurset et samlet hele, og er designet til at ruste deltageren til at varetage hele spektret af synstrænings- og rehabiliteringsopgaver i neurooptometrisk regi. Modul 1 og 2 afsluttes med test, mens hele kursusrækken afsluttes med eksamen, som består i mundtligt forsvar af en case eller et litteraturstudie. Det seneste kursusbevis afløser samtidig beviser fra modul 1 og 2.

 

Kurset er sammensat på grundlag af det tidligere MSc program fra KSI. Modulerne følger logisk synsudviklingen, således at alle optometrister vil have glæde af modul 1 og modul 2, som kan tages enkeltstående, (ideelt i den nævnte rækkefølge). Modul 3 bygger på de foregående og er første trin mod træningsarbejdet med vægt på de teoretiske principper, modul 4 er amblyopi/skelebehandling efter de nyeste principper om ideelle forhold for binokulær udvikling. Modul 5 indeholder teori, udnyttelse af læringselementer og tests som er særlig relevante for udvikling, læring og læsning, og også for arbejde med udviklingshæmmede. Modul 6 omhandler neurooptometrisk rehabilitering og forudsætter deltagelse på alle de foregående moduler.

Modul 1

Modul 1, Barnets syn og synsudvikling 0-6 år.

Henvender sig til alle optometrister, der arbejder med, og leverer briller eller synshjælpemidler til børn. (Dette modul kan tages enkeltstående).

Varighed 4 dage og 3 online sessioner, ialt (42,5 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse

Læse/selvstudiekrav: Minimum 8 timer 

Pris: 17.600 kr.

Modul 1, Barnets syn og synsudvikling 0-6 år er tidligere godkendt til 20 CE point

Dato/tid:
onlinelektioner vis Zoom:
mandag den 22. januar 2024 kl. 09.00-11.35

Kursusdage:
Tirsdag den 30 januar 2024 kl. 10.00 til og med fredag den 2. februar 2024 kl. 16.00

Sted: Synsplejeklinikken, Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

 

Eksempler fra indholdet:

Synets tidlige udvikling og biologi. Basis for binokulær udvikling. Relevante undersøgelsesmetoder for de forskellige alders- og udviklingstrin samt strategier til at støtte synsudviklingen, herunder forælderrådgivning. Forebyggelse og optometriske behandlingsmuligheder, også i relation til skelen og amblyopi. Overblik over komplikationer ved forskellige kendte traditionelt anvendte kompensatoriske løsninger i børnegruppen.

Modul 2

Modul 2, Det helhedsorienterede optometriske koncept

Henvender sig til alle optometrister, der ønsker at maksimere udnyttelsen af tilgængelige optiske løsninger ud over traditionel kompensation (Dette modul kan tages enkeltstående). 

Varighed 3 dage plus 3 online sessions (39 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse (og modul 1 en absolut fordel)

Læse/selvstudiekrav: Minimum 12 timer

Pris 15.900 kr.

Dato/tid

Online: onsdag d. 060324 kl. 09.00 - 11.30

On site: Tirsdag d. 190324 kl. 10.00 til torsdag 210324 kl. 15.00

Sted: Synsplejeklinikkens lokaler, Møllebakken 1, 2.tv., 6400 Sønderborg

 

Eksempler fra indholdet:

Visuel neurologi, definition af syn, Skeffingtons model, binokularitet, synsanalyse - patientens hidtidige udvikling og prognose, myopi og progressionstegn, hyperopi og buffere, vanemønstre eller “embeddedness”, Kraskins lens power in action, stress, formålsrelevant styrketildeling. Rationaleforskelle for styrker til kompensation eller udviklingsstøtte. Få et forhold til hvorfor visus ikke bør være den eneste rettesnor i styrkevalg, og til belastende funktionelle bivirkninger fra styrker i forhold til refraktiv status.

Modul 3

Modul 3, Binokulært syn 1, undersøgelse, evaluering og træning

Varighed 4 dage plus 5 online sessions (45,5 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse samt modulerne 1 og 2

Læse/selvstudiekrav: Minimum 12 timer

Pris: 18.900 kr.

Dato/tid: 
online: Onsdag den 240424 kl. 09.00 - 12.30

On site: Mandag den 290424 kl. 10.00 - Torsdag d. 020524 kl. 16.00

Sted: Synsplejeklinikken, Møllebakken 1, Sønderborg

Eksempler fra indholdet:

Retinoskopi, dynamisk retinoskopi, Kraskin Vision Training in action, træningsprincipper og procedurer. krop-mind-synskontrol, JND-begrebet, The law of diminishing return appliceret på træning

Modul 4

Modul 4, Binokulært syn 2, skelen og amblyopi

Varighed 3 dage plus 2 online sessions (32 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse samt modulerne 1, 2 og 3

Læse/selvstudiekrav: Minimum 9 timer

Pris: 14.600 kr.

Dato/tid:

Online: Onsdag d. 190624 kl. 09.00 - 12.30

On site: Tirsdag den 250624 kl. 10.00 - Torsdag d. 270624 kl. 16.00

Sted: Synsplejeklinikken, Møllebakken 1, 6400 Sønderborg

Eksempler fra indholdet:

Undersøgelsesmetodik og træning, styrketildeling i skelebehandlingsforløb, funktionel amblyopi  vs neural skade, skeletyper, udviklingsforløb, forskellen mellem traditionelle behandlinger og funktionel/udviklingsmæssig problemtilgang, opsætning og gennemførelse af træningsforløb inkl. individuel tilretning af træningsmaterialer i relation til patientens behov.

Modul 5

Modul 5, Binokulært syn 3, syn, læring og læsning

Varighed 3 dage plus 2 online sessions (30,5 lektioner)

Forudsætninger: Optometristuddannelse samt modul 1, 2 og 3

Læse/selvstudiekrav: Minimum 6 timer

Pris: 14.200 kr.

Dato/tid: Online onsdag 180924 kl. 09.00-11.00

on site: tirsdag 240924 kl. 10.00 til torsdag 260924 kl. 16.00

Sted: Publiceres når tilgængelig

Eksempler fra indholdet:

Undersøgelser særligt relaterede til læse og læreproblemer, træning af færdigheder, syn og mental udvikling, sammenfletning af læring og synstræning, teorier fra Piaget, Wachs & Furth, Montesorri

Modul 6

Modul 6, Neurooptometrisk rehabilitering ved hjerneskader (erhvervede hjerneskader og concussion)

Varighed 5 dage plus 4 online sessioner (60,5 lektioner) plus afsluttende eksamen (fremmøde alt. online)

Forudsætninger: Optometristuddannelse samt alle forudgående moduler

Læse/selvstudiekrav: Minimum 20 timer samt opgaveskrivning, (vejledning online)

Pris: 24.800 kr.

Dato/tid: Online onsdag 301024 kl. 09.00 - 12.30

On site: Mandag 041124 kl. 10.00 til fredag 081124 kl. 16.00

Sted: Publiceres når tilgængelig

OBS!: Dertil eksamensdatoer som kan være individuelle afhængig af valgt opgaveform og censor

Eksempler fra indholdet:

Hjernen, udvidet visuel neurologi, øjenmotorik, skader, forskelle og konsekvenser, synsfelt, binokularitet, kommunikation, programmering af relevant undersøgelse, træning og faldgruber, tværfagligt samarbejde.

Programudpluk fra tidligere i modul 6:

Eksterne forelæsninger af bl. a. Torben Helstrup COVD, neurooptometrist, Brian Nielsen-Schnoor fra Hjernepraxis og Christian Gerlach, professor (mso) i kognitionspsykologi 

Eksamen

Eksamen,

skriftlig opgave som case eller litteraturstudie. Opgaven indsendes til vurdering og forsvares mundtligt online eller on-site, Eksamensdatoer kan være individuelle. Deadline på indsendelse efter sidste undervisning er 6 uger. Vejledning kan ske fra opgavevalg i kursusforløbet og indtil aflevering.