Om klinikken - Et neurooptometrisk daghospital

Synsplejeklinikken er en specialklinik for neurooptometrisk undersøgelse, træning og rehabilitering af syn. Behandlingsmulighederne har ikke nogen øvre eller nedre aldersgrænse. Med udgangspunkt i videnskab om den normale synsudvikling, søges den bedste individuelle vej til optimal synsfunktion, så vi kan hjælpe dig til at udnytte dit eget potentiale fuldt ud.

Her er de områder vi arbejder på:

  • Forebyggende børne- og spædbørneundersøgelse (samt rådgivning)
  • Visuel og visuomotorisk udvikling
  • Samsynsproblemer
  • Skelen
  • Amblyopi (dovent øje)
  • Læse- og læreproblemer (synsproblemer med læse/lære-relationer)
  • Hjerneskader - Massive og mangeartede syns- og perceptionsproblemer
  • Sport og elite - optimal synsfunktion
  • Forskning og projektarbejde
  • Kurser/undervisning og foredrag

Du er altid velkommen til at hente uforpligtende information om dit problem. Klinikkens arbejdsområde favner synsfunktionen som helhed, og selv hvor sygdomme ikke kan behandles effektivt, har det altid værdi at lære den bedst mulige kompensation.