Kategorier og priser

Klinikkens formål er undersøgelse, træning og rehabilitering af synsfunktion. I den henseende fungerer klinikken som et neurooptometrisk daghospital, hvor du kan komme for enkeltlektioner eller i dagsforløb over flere dage.

Når du har aftalt tid til en undersøgelse bør du beskrive hvordan du bemærker dit eller barnets synsproblem. Alle forhold, herunder især barnets udviklingsforløb med eventuelle hændelser/sygdomme hjælper til at målrette undersøgelsen bedst muligt.

Ved skader og forudgående sygdomsforløb er det en stor hjælp med journalmateriale fra forløbet, som meget gerne må fremsendes inden undersøgelsen. Spørg om hjælp hvis du er i tvivl om noget er væsentligt.

Herunder priser og indhold på klinikkens hyppigste undersøgelser.

Kategori indhold Varighed Pris
Spædbørn 0-9 mdr normal udvikling, rådgivning og forebyggelse 1/2 time gratis
Børneundersøgelse med forebyggende sigte og uden erkendt
problemstilling
1/2 time 780 kr
Børneundersøgelse problemrelateret, inkluderer skr. resume 1-1 1/2 time 1580 kr
Alm. synsundersøgelse (14+) synsevne, bedste styrke, binokulær funktion,
receptforslag med rådgivning
3/4 time 1080 kr
voksen (14+) problemrelateret, inkluderer skr. resume og
rådgivning
1-1 1/2 time 1580 kr
hjernesk. synsevaluering problemrelateret, inkluderer skr. resume,
rådgivning og rehabiliteringsforslag
2 timer+ 2780 kr
hjem/bedside/andre problemrelateret, inkluderer skr. resume x timer eft. aftale

 

Træning og rehabilitering.

Træning eller rehabilitering tilbydes på grundlag af den forudgående undersøgelse. Programmerne afstemmes individuelt efter det afdækkede behov, men gennemføres ofte i moduler.

BEMÆRK! Priserne herunder er eksempler på normale forløb, men alle trænings- og rehabiliteringsprogrammer tilrettelægges individuelt efter aftale og med fastsat pris på det aftalte program.

kategori type varighed pris
Træning samsyn, simple diagnoser, minimum 1 modul 3 mdr/ 6 lektioner med opdatering 7.800
Træning Skelen og amblyopi, minimum 3 moduler 9 mdr / 18 lektioner med opdatering 24.000
Træning i gruppe med 2-4 delt. min. alder 12 år, 1 modul 3-6 mdr 10 lektioner 9.600
Rehabilitering kontinuert forløb efter aftale / fleksibelt tilbud

Aftale om løbende afregning i rater under forløbet er mulig.