Synet - en livslang proces

"At se er at uddrage mening og iværksætte handling på grundlag af ændringer i det lys der rammer øjets nethinde".

Synet er ikke medfødt men udvikles fra fødslen gennem interaktion med verden omkring os. Når synet er effektivt, handler vi præcist og velkoordineret, med et minimum af anstrengelse og energiforbrug. Synets opgave er at planlægge, koordinere og styre al vores bevægelse og handling, hvorfor vores visuelle evner også vil afspejles i vores handlinger.

Manipulation med lyset (eksempelvis brug af linser), vil derfor have indflydelse der rækker langt ud over simple optiske forhold. Manipulation af erfaringsgrundlaget gennem rehabilitering og synstræning, vil også drastisk kunne ændre reaktionsmønstret i relation til lysinformationen - Vi lærer!

Forudseenhed, overblik, forestillingsevne og visualisering er udtryk, der bruges om måden hvorpå mennesket behersker sin verden. Der er ikke langt mellem syn og intelligens, men synsskarpheden har kun lille betydning i den sammenhæng!

Det er vigtigt at forstå at synsproblemer ikke nødvendigvis skyldes øjenproblemer, mens øjenproblemer ofte giver synsproblemer.