Samsynsproblemer

Et synsproblem er et uopfyldt visuelt behov. Selv den bedste læser i en klasse, kan have et synsproblem, der forhindrer hende/ham i at udnytte sit fulde potentiale. Efterladt uopdaget kan problemet med tiden føre til udvikling af synsfejl, som senere kræver konstant brillebrug. Et eksempel herpå er nærsynethed, som med en tidlig forebyggende indsats ofte kan undgås.

Samsynsproblemer opstår når de to øjne ikke er perfekt koordinerede. De er meget hyppigt forekommende, og hænger også sammen med vores livsstil. Udvikling af et sundt syn betinger en masse fysisk aktivitet i den tidlige barndom, og færdighederne skal vedligeholdes og fortsat udvikles hele tiden.

Et godt samsyn er grundlag for stereo- eller 3D syn, som igen er ansvarligt for vores evne til at bedømme afstande og færdes i omgivelserne. Rigtigt mange læse/læreproblemer skyldes helt eller delvist mangler i samsynsfunktionen eller det visuelle system. Synsrelaterede indlæringsproblemer findes ofte hos børn med helt normal synsskarphed og tilsyneladende normal synsfunktion. De mest almindelige er utilstrækkeligt udviklet øjenmotorik, dårligt samsyn og fokuseringsvanskeligheder. Synstræning hjælper over 90% af disse børn til en lettere indlæring i løbet af en periode på 6-9 måneder.

Skelen og amblyopi er situationer hvor samsynet ikke er udviklet i funktionsdygtigt omfang, eller er tabt af andre årsager. Der er ikke påvist genetisk arverelation til skelen og "dovent øje", og kun i meget få tilfælde er de medfødte, (ved medfødte menes her at problemet kan konstateres den første levedag) eller opstår på grund af sygdomme. Resten er problemer med den visuelle udvikling, der oftest reagerer meget positivt på træning. Selv de der allerede har gennemgået skeleoperationer har stor glæde af træningen, idet skelen jo generelt er mangelfuld øjenmuskelkontrol, og ikke et muskelproblem. Når en skeler gennem træning opnår bedre kontrol over øjenmotorikken, stiger også kvaliteten af personens andre visuelle færdigheder.

Synsstress opstår når de visuelle færdigheder ikke kan leve op til de stillede krav. Synsstress kan fremkalde en række forskellige symptomer og generel øjenirritation. Under alle omstændigheder nedsættes læsehastigheden, sommetider endda dramatisk. Den hyppigste løsning er en kombination af briller og synstræning.