Forebyggende spædbarnsundersøgelse

Undersøgelsens formål er forebyggende. Hensigten er at sikre barnet de optimale betingelser for en god og normal visuel udvikling. Det undersøges om barnets visuelle reaktioner er alderssvarende og normale, og om samspillet mellem motorik og syn fungerer hensigtsmæssigt. Der laves en objektiv styrkevurdering. På basis af det funktionelle niveau rådgives om hvad du bør observere på, og om hvilke typer af aktiviteter der kan gavne dit barns udvikling.

Allerede i 4-6 måneders alderen skal barnet have udviklet samsyn. Dette kræver alderssvarende øjenmotoriske færdigheder som igen erhverves gennem interaktion med forældrene og det nære miljø. Erfaringen viser at forældrene  er de første til at fornemme hvis barnet ikke følger en normal udvikling, og jo bedre de er rustede til at opdage eventuelle afvigelser, jo bedre chancer er der for at styre barnets udvikling i den rigtige retning. 

Personligt har jeg altid fundet det underligt at vi samfundsmæssigt lader tilfældet råde når det gælder børns udvikling. Især når vi på det tidlige tidspunkt har særligt gode muligheder for at forme den og samtidig undgå udviklingsrelaterede problemer. Sund opmærksomhed og en viden om forholdene kan samtidig give dit barn bedre færdigheder for at klare sig godt resten af tilværelsen, da synet også påvirker de motoriske, sproglige og sociale færdigheder.

Undersøgelsens varighed er ca. 30 minutter. Denne undersøgelse er gratis som et privat forebyggelsesprojekt fra klinikkens side. (lur hvorfor på "infant see" programmet i USA link: www.infant see.org)