Læse og læringsproblemer

Synet er massivt engageret i læsning og læring. Børn (og voksne) med vanskeligheder vil ofte have et underliggende synsproblem som medårsag.

Undersøgelsen afdækker den samlede synsfunktion samt eventuelle visuelle perceptionsforstyrrelser, som giver eller har givet anledning til besvær med læsning og/eller læring.