Hjernerystelse og piskesmæld

Selv lette hovedtraumer kan forårsage diffuse skader i hjernen. Ud over at påvirke koncentrationsevne og udholdenhed, er der meget hyppigt øjenmotoriske påvirkninger. Synsfunktioner findes spredte i hjernen, og alle skader vil have en eller anden direkte eller indirekte påvirkning på synet.

De øverste nakkehvirvler er også sæde for "muskelfølere" der har stor betydning for styring af øjne og for positionsfornemmelse. Når de påvirkes er andet ubehag som svimmelhed og nakkespændinger med smerter og hovedpine også hyppigt forekommende. Især læsning og computerarbejde provokerer generne, fordi syn og fokusering anstrenges særligt ved disse aktiviteter.

Da hjernerystelsespatienter oftest har store gener og lav tolerance, er undersøgelsen målrettet de angivne subjektive problemer. Det tilstræbes at vi ived første besøg får information nok til at iværksætte rehabilitering uden at genere unødigt med belastningsprøver, som alligevel kan gennemføres løbende i et træningsforløb.