Hjerneskade

Hjerneskader har meget forskellig indflydelse på synet, og der er som regel flere problemer i spil på samme tid. Graden af påvirkning rækker fra lette gener til massive førlighedstab.

Undersøgelsesforløbet er uforudsigeligt, idet det er sjældent at patienten, de pårørende eller lægen har fyldestgørende information om hvilke synsproblemer der opleves/forventes. Hyppige kendte problemstillinger er synsfeltstab, dobbeltsyn og synsskarphed, men øjenmotoriske problemer, synsperceptionsforstyrrelser og samsyn er ligeså invaliderende og om muligt endnu hyppigere en de førstnævnte.

Det er vigtigt så tidligt som muligt i forløbet at få disse problemer afdækket, da de ellers vil få negativ indflydelse  på effekten af anden rehabilitering. - Tænk på at synet er ansvarlig for vores bevægelser, så det er meningsløst at bevæge sig før synet har givet os forståelse for efter hvad, hvordan og hvorhen.