For børn med erkendt problem eller symptom

Før du møder op, er det en stor hjælp, hvis du har tænkt over og eventuelt noteret, hvordan du bemærker dit barns synsproblem, således at beskrivelsen er bedst mulig. Ofte aftaler vi ved tidsbestillingen hvilke oplysninger der er relevante i din situation. Især ved børneundersøgelse er det vigtigt at vide så meget som muligt om barnets udviklingsforløb og eventuelle sygdomme, helt fra graviditetsperioden og frem til undersøgelsen.

Undersøgelsen afviger markant fra en øjenlægeundersøgelse, idet hovedvægten er på de udviklingsmæssige og funktionelle aspekter af synet. Derfor vil denne undersøgelse ofte kunne afdække funktionelle problemer som ikke nødvendigvis afsløres af en undersøgelse møntet på øjets sundhedstilstand, ligesom paletten af løsningsmuligheder (på f.eks. skelen og amblyopi) også er større på det funktionelle område.

Undersøgelsesresultatet forventes at pege på mulige problemløsninger. Findes ingen synsrelevante problemer eller er der tale om en blandingsproblematik, bliver du henvist til anden relevant sundhedsperson for den/de problemstillinger der falder udenfor det neurooptometriske arbejdsområde.

Alle tegn på sygdomme som ikke allerede er under behandling henvises til supplerende udredning hos relevant læge.