Børneundersøgelse

En etårig aktiv i synstest.

Forebyggende børneundersøgelse, beregnet på børn i alderen fra 6 mdr. til skolealder. Ligesom ved spædbarnet er undersøgelsens formål forebyggende.

Undersøgelsen foregår i en åben atmosfære,
og der er ingenting der gør ondt.

I de første tre leveår sker en massiv udvikling. Det går forrygende stærkt. Et vågent øje på barnets visuelle udvikling kan at sikre barnet de optimale betingelser. Det undersøges om barnets visuelle reaktioner til stadighed er alderssvarende og normale, og om samspillet mellem motorik og syn fungerer hensigtsmæssigt. Der laves en objektiv styrkevurdering. På basis af det funktionelle niveau rådgives om hvad du bør observere på, og om hvilke typer af aktiviteter der kan gavne dit barns udvikling.

Al observation af selv kortvarig skelen efter 6 måneders alderen bør medføre kontrol. Erfaringen viser at forældrene er de første til at fornemme hvis barnet ikke følger en normal udvikling, og rådgivningen ruster dig til at opdage eventuelle afvigelser, der bør reageres på.

Tættere på skolealderen er der andre vigtige observationer at gøre, da den forestående læseopgave vil stille store krav til synet. undersøgelsen giver overblik over om barnets synsfærdigheder matcher de nært forestående krav i forhold til barnets alder.

Personligt har jeg altid fundet det underligt at vi samfundsmæssigt lader tilfældet råde når det gælder børns udvikling. Især når vi på det tidlige tidspunkt har særligt gode muligheder for at forme den og samtidig undgå udviklingsrelaterede problemer. Sund opmærksomhed og en viden om forholdene kan samtidig give dit barn bedre færdigheder for at klare sig godt resten af tilværelsen, da synet også påvirker de motoriske, sproglige og sociale færdigheder.

Undersøgelsens varighed er ca. 30 minutter. Prisoversigt finder du her

Du er altid velkommen til at invitere pårørende med særlig tilknytning til barnet, eller andre personer, der har behov for at kende resultat, til at være med ved undersøgelsen

Det er ideelt når begge forældre er tilstede. Søskende er også velkomne, men de må ikke tage koncentrationen fra den der skal undersøges.