Synsevaluering

En almindelig synsevaluering er for dig som vil kende dit syns funktionsniveau.

Det behøver ikke at være begrundet i fejl, men bare at du gerne vil udnytte dit eget potentiale fuldt ud, og derfor søger klarhed over dit syns stærke og svage sider. Eller du har nået læsebrillealderen, og vil gerne bevare den størst mulige uafhængighed af briller længst muligt.

Alle jobs der indeholder koncentreret skærmarbejde belaster synet hårdt. Ofte er der både forbedrings- og præventive muligheder ved at kende sin synsstatus.

Undersøgelsen afklarer dit samsyn og din fokuseringsevne, samt indeholder anbefaling af eventuelle brillestyrker og beskrivelse af deres formål.

Se også "Samsyn"

Prisen findes under kategori voksen (14+) her.